A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh Hải Dương vừa được kiện toàn theo Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 của UBND tỉnhthay thế Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 21/3/2012của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh Hải Dương.

 

Theo Quyết định, ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnhlàm Trưởng ban; Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó trưởng ban thường trực; Ông Trần Quang Cảnh, Giám đốc Sở Y tế làm Phó trưởng ban; Ông Nguyễn Văn Hinh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnhlà Ủy viên thường trực cùng 15 thành viên và tổ giúp việc.

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có trách nhiệm giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên phạm vi toàn tỉnh. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người theo chỉ đạo của Trưởng ban. Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực được phân công. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo có trách nhiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

                                                                   Hải Đường


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
TIN TỨC - SỰ KIỆN