I. BAN LÃNH ĐẠO

1. Giám đốc: Ths.Bs Nguyễn Văn Hinh

Sđt: 0913.543.430

2. Phó giám đốc: BsCKII Nguyễn Phúc Thiện

Sđt: 0946.559.986

3. Phó giám đốc: Ths.Bs Hoàng Văn Huỳnh

Sđt: 0969.758.119

II. CÁC KHOA PHÒNG

1. Phòng Tổ chức - Hành chính:

Trường phòng: Ths. Nguyễn Thị Thúy

Sđt: 0904.568.828

Sđt văn thư: 02206.270.788

2. Phòng Kế hoạch – Tài chính

Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Văn Trọng

Sđt: 0904.207.386

3. Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm - Ký sinh trùng - Côn trùng

Trưởng khoa: Ths. Cao Xuân An

Sđt: 0988.123.951

4. Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm – Dinh dưỡng

Trưởng khoa: BsCKI. Nguyễn Tuấn Anh

Sđt: 0904.044.342

5. Khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học

Trưởng khoa: Ths. Lê Mai Chi

Sđt: 0912.055.099

6. Khoa Bệnh nghề nghiệp

Trưởng khoa: BsCKI. Lê Đức Minh

Sđt: 0943.943.443

7. Khoa Sức khỏe sinh sản

Trưởng khoa: BsCKI. Phạm Thanh Tùng

Sđt: 0904.308.508

8. Khoa truyền thông giáo dục sức khỏe

Trưởng khoa: Ths. Nguyễn Đức Thành

Sđt: 0903.414.232

9. Khoa Dược – Vật tư y tế

Trưởng khoa: DsCKI. Bùi Đình Long

Sđt: 0988.882.192

10. Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng

Phó trưởng khoa (Phụ trách): Ths. Nguyễn Văn Tuấn

Sđt: