GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG SỨC KHỎE SINH SẢN

 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Khoa Sức khỏe sinh sản thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hải Dương có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản trong toàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

Tổ chức triển khai, giám sát thực hiện các nội dung hoạt động chuyên môn và chương trình mục tiêu y tế quốc gia thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh.

Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động về sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe bà mẹ, sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ em, sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên, sức khỏe người cao tuổi; Tổ chức khám, điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản, dự phòng vô sinh, hỗ trợ sinh sản.

Tổ chức đào tạo, đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực phụ trách theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC

1. Cơ cấu tổ chức: Khoa hiện có 2 lãnh đạo khoa và 15 nhân viên.

Trưởng khoa: BsCKI. Phạm Thanh Tùng

Phó trưởng khoa: BsCKII. Hoàng Thị Thúy

2. Nhân lực: Tổng số biên chế hiện có 17 cán bộ trong đó 01 Bác sỹ chuyên khoa II Sản phụ khoa; 03 Bác sĩ chuyên khoa I Sản phụ khoa; 01 Bác sĩ đa khoa; 05 Hộ sinh đại học; 04 Hộ sinh cao đẳng; 03 Cử nhân điều dưỡng.